IQtech, de specialist op het gebied van elektronica installaties in de maritieme sector.
Uw business partner in innovatieve oplossingen op het gebied van Elektrotechniek.
Uniek in Water Monitoring Systemen in de baggerindustrie.
Project en seriematige paneelbouw.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst IQtech ten aanzien van de website www.iqtech.nl u op het volgende:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van IQtech. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IQtech.

De op deze website getoonde informatie wordt door IQtech met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. IQtech behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel IQtech alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is IQtech niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van IQtech, welke geen eigendom zijn van IQtech, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van IQtech. Hoewel IQtech uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door IQtech worden onderhouden wordt afgewezen.

IQtech sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Engineering & Advies

Onze specialisten zetten hun jarenlange expertise tot u beschikking. 

Assemblage

Efficiënte samenspel van logistiek en procesbeheersing.

Installatie & Implementatie

Uw partner voor zowel het ontwerpen als het uitvoeren.

Panelenbouw

Panelenbouw voor verschillende sectoren.